Wzór pieczątki instruktora i wykładowcy nauki jazdy jest określony od 2015 roku. Wzory te mają na celu zwiększenie transparentności w branży szkolenia kierowców. Dzięki wyraźnym i czytelnym informacjom na pieczątce, kursanci mogą łatwo zweryfikować tożsamość i uprawnienia swojego instruktora.
Wprowadzenie jednolitych wzorów pieczątek dla instruktorów i wykładowców nauki jazdy pomaga w standaryzacji dokumentów i procedur. Ułatwia to pracę organów kontrolnych oraz administracji drogowej, zapewniając spójność i porządek.
Potrzebujesz pieczątki instruktora lub wykładowcy nauki jazdy? Zobacz jak wygląda aktualny wzór:
Pieczątka instruktora i wykładowcy nauki jazdy

Pieczątki Białystok - Pieczątka wykładowcy i instruktora nauki jazdy