Pieczątka radcy prawnego

Pieczątka radcy prawnego jest pieczątką imienną lub firmową: z danymi personalnymi i danymi kancelarii. Jest to w większości pieczątka Printer C20 PRO – gdy mamy same personalia i stanowisko lub Printer C30 PRO w przypadku danych firmy.
Oprócz tego typu pieczątek, radca prawny używa często pieczątek z rozmaitymi treściami typu: Kopia, Odpis, Za Zgodność oryginałem itp.