Pieczątka instruktora i wykładowcy nauki jazdy

Pieczątka instruktora i wykładowcy nauki jazdy musi mieć odpowiedni wygląd i wielkość. Jest to ściśle ustalone przez odpowiednie rozporządzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.2). Musi zawierać ona personalia, stanowisko oraz numer ewidencyjny i byc wpisane w odpowiednie ramki. Wartości tych ramek są dokładnie określone. Najbardziej dopasowanym automatem do pieczątki będzie Pieczątka Colop Printer C30 PRO.

Pieczątka instruktora nauki jazdy

Pieczątka o określonych wymiarach ramek oraz informacjach: instruktor, personalia, nr ewidencyjny.

Pieczątka wykładowcy nauki jazdy

Pieczątka o określonych wymiarach ramek oraz informacjach: wykładowca, personalia, nr ewidencyjny.