Pieczątka z odręcznym podpisem to tzw. pieczątka faksymile.


Wzór pieczątki tworzony jest na podstawie oryginalnego podpisu. Może być to skan dokumentu, bądź też zdjęcie podpisu. Im bardziej dokładna jest fotokopia, tym bardziej zbliżony do oryginału jest wzór pieczątki. Zobacz również – Pieczątka z podpisem

Pieczątka z podpisem - Faksymile

Jak wykonuje się pieczątkę faksymile z odręcznym podpisem?

Wykonanie pieczątki z podpisem wymaga zaawansowanej obróbki graficznej. Do uzyskania jak najlepszego efektu stosowana jest manualna metoda wektoryzacji polegająca na odrysowaniu wzoru podpisu w formie tzw. krzywych. Samo zeskanowanie podpisu oraz obróbka bitmapy daje dużo słabsze efekty niż wektoryzacja.

Pieczątka z podpisem - Faksymile

Jakiej wielkości automat będzie właściwy do wykonania pieczątki z podpisem – faksymile?

Wielkość automatu powinna być dobrana do faktycznej wielkości podpisu jaki zwykle składa dana osoba. Wielkość ta jest bardzo indywidualną rzeczą, stąd czasami może się znacznie różnić. Podpisy odręczne bywają bardzo zamaszyste, bądź też pisane bardzo ściśle, mogą być rozwlekłe w poziomie bądź też w pionie. Do wyrobu pieczątek faksymile (pieczątek z podpisem) używa się zarówno automatów prostokątnych, jak też kwadratowych lub owalnych.